මම ඔයාට ආදරෙයි කෙල්ලෙ..........

මම ඔයාට ආදරෙයි කෙල්ලෙ
මම දන්නව සමහර විට ඔයා මට ආදරේ කරන්නෙ
නැතිව ඇති
සමහර විට ඔයා කියනව ව‍ගේ
අපි දෙන්නගෙ අදහස් ගැලපෙන්නෙ නැතිව ඇති
මම වගේම ඔයාට ආදරය කරන අය තව ගොඩක් ඇති
ඒ මොනව උනත්
මගෙ ජීවිතේ මට තදින්ම තනිකම දැනෙන
දවස් කීපයෙදි
මගෙ හිතට ලගින්ම ඉදගෙන
මට හිනාවෙන හැටි
අඩන හැටි
හිත අස්සෙ තෙරපෙන දුක
එලියට එන්න නොදී හිත අස්සෙ ම
හිර කරගෙන ලතවෙන හැටි
කියල දුන්න ඔයාව
මට කවදාවත් අමතක වෙන්නෙ නෑ
මේ ගෙවුණ කාලෙදි එක
මොහොතකටවත් මට ඔයාව අමතක
වෙන්න නැතිව ඇති
ඉතින් අපි ආයෙ ජීවිතේ කවදාවත්
හමු නොවුනත්
ඔයාගෙ හිතට දුකක් කරදරයක්
තනිකමක් දැනෙන දවසට
මම ඉන්න බව විතරක්
මතක තියා ගන්න.....................