බාර් එකේ මොනිකා


මැදියම් රැය ආසන්නව තිබුන බැවින් බාර් එක වසන්නට ලහි ලහියේ ක‍ටයුතු යොදමින් තිබුනි. අලුත පත්වු වේටර් මල්ලි මේස අස් කරමින් සිටියි. නව ගැනුම් කරුවෙක් දොර ඇරගෙන ඇතුලු වී කෙලින් ම වේටර් තැන වෙත ආවේ ය.
"මල්ලි 64 කල්දේරමෙන් එකක් ගේන්න......"
වේටර් මල්ලි ඉක්මනින් 64 කල්දේරමට ගොස් බලන විට එය අවසන් ව තිබුනි. හදිසියට 63 කල්දේරමින් කෝප්පය පුරවා ගත් වේටර් මල්ලි එය ගෙනත් දුන්නේ ය.
"මේ 63 නෙ මල්ලි මම කීවෙ 64 නේ............"
"ආ සොරි අයියෙ මම මෙතන‍ට අලුත් ...... ඉන්න මම ගේන්නම් "
එවර ඔහු 65 න් කෝප්පය පුරවා ගෙන ආවේ ය.
"මොන‍වද මල්ලි මේ 65 නේ ඔයාල මෙහෙමද අපිට සලකන්නෙ "
"අනේ සොරි අයියේ මට ආයෙත් වැරදිලානෙ ........"
එවර වේටර් 63 න් බාගයයි 65 න් බාගයයි කෝප්පය කට දාගෙන ගෙනාවේ ය.
"මල්ලි මම මල්ලිට ආයෙ කියන්නෙ නෑ මේ 63 න් බාගයයි 65 න් බාගයයි නේ  "
වේටර් මල්ලිට කට උත්තර නැති විය. ඔහු බාර් එකේ වැඩ කරන මොනික අක්කා සොයා දිව ගියේය.
"බලන්නකො අක්කෙ මේ යකා 64 ම නේ ඉල්ලන්නෙ 64 ඉවර වෙලානෙ "
වේටර් ගෙන් කෝප්පය ඉල්ලා ‍ගත් මොනික අක්කා ටොයිලට් එකට ගොස් කෝප්පය පුරවා ගෙන ආවා ය. ලෝක අමාරුවක වැටුන වේටර් තැන ෂේප් ‍එකේ ‍කෝප්පය අය්යා ‍ට පිලි ගන්වා පැත්තකට විය. අයියා ද කිසි කතාවකින් තොරව මුලු කෝප්පය ම පානය කලේ ය. වේටර් තැන ට ලෝක පුශ්නයකි. ටික වේලාවක් බාර් එකේ කැරකි කැරකි සිටි අය්යා යන්නට පිටත් විය. ‍මගක් ගොස් වේටර් තැන ලගට කැදවූ අයියා මෙසේ ඇසී‍ය.
"මල්ලි අර මොනිකා තාම මෙහෙ වැඩ ද ......................"