මරිජුවානා (marijuana)

මේ තියෙන්නෙ තවත් එක් මත් ද්‍රව්‍යයක්. අම්මට සිරි කට්ටිය බලනව ඇති මොකාටද මූ මේ අද එන්න හදන්නෙ කියල. මරිජුවානා කියන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් පැලෑටියක්. ඒ උනාට මේකත් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නෙ මත් ද්‍රව්‍යයක් වශයෙන්. ඒක නෙමෙයි දැන් කතන්දරේ. ඔයාල මොකද හිතන්නෙ මිනිස්සු කැමති ද මේවට. මොන පිස්සුද නෙ. කවුද කැමති කුඩු ගහන්න. එහෙනම් මේකත් බලලම ඉන්නකෝ...........
මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ල ම බලන්නකො. මරිජුවානා නීති ගත කරන්න ඕන කියන ගණන දිනෙන් දිනම වැඩි වෙනව. කොහොමද වැඩේ................................