ලොව පලමු රිය අනතුර

 ලෝකයේ පලමු වෙනි කාර් එක හැදුවෙ කවුද. නිකලස් ජෝසප් කග්නට් . ලෝකයේ ගොඩක් නිර්මාණ වගේ ම මේකත් අපිට යුද්ධය නිසා ලැබුන හොද ප්‍රතිඵලයක්.මේක හදල ‍තියෙන්නෙ ප්‍රංශ හමුදාවට කාල තුවක්කු ප්‍රවාහණය කරන්න. එතකොට පලවෙනි ඇක්සිඩන්ට් එක. ඒ හැප්පුනෙත් මේක ම තමා. ඒ කියන්නෙ කාර් කියන ජාතිය ලෝකෙ ඇති උන දා ඉදල ඒව හැප්පෙනව.

මේකෙ එන්ජින් එක ඇවිල්ල වාෂ්ප එන්ජින් එකක්. මේ තියෙන්නෙ ඒ එන්ජින් එක ‍වැඩ කරන හැටි. පේන හැටියට නම් ඉතින් හරිම සරලයි වගේ නේද